Stadsdichter Enschede Jos Eertink

Foto Ruben Cress www.rubencress.nl

Achtste stadsdichter van Enschede

Op zaterdag 2 februari 2019 werd Jos Eertink gekozen als achtste stadsdichter van Enschede. De andere genomineerden waren Daniëlle Spoelman en Ahmed Yilmaz.

Jos zal de komende twee jaren de veelzijdigheid van Enschede in woorden gaan vangen.

Zijn gedichten zijn hieronder te lezen.

———————–

Droomtaal

als de wijzers van je klok
stil blijven staan
en je drukt op een knop
maar de lamp gaat niet aan
dan is het zeker dat je droomt

en als je alle letters ziet
als vermicelli in je soep
met af en toe een vluchtig woord
dan duurt de droom nog voort

je loopt buiten langs de singels
hopend dat je wakker wordt
glurend naar de borden
die te ver te klein te warrig zijn
en zelfs het dak van de apotheek
lijkt met pannen iets te spellen

bij de uitagenda ontcijfer je
waar je sowieso naartoe gaat
maar de dagen erna
zie je vergaan
in een mistige brei van taal

langs pijlen van de bewegwijzering
kom je omgeleid weer thuis
met schemerig de avondkrant
de knop komt dichter bij je hand
maar als je drukt
en moeizaam staart
blijkt het licht al lang te branden

Geschreven in het teken van de Week van de alfabetisering.

———————–

Gezicht van de stad

vandaag herken ik mijn stad
als iemand die veranderd is
door een slanker postuur
een lichter montuur
of ingekorte baard

ook de stad heeft een gezicht
dat karakter krijgt door gemis
en groeven dankzij allen die
hun sporen in een ommezien
verder hebben verdiept

Voor Bert de Haan (1951 – 2019)

———————–

Gelderlandstraat

in de buurt waar de provincies
tot straten zijn gekrompen
leerden we terloops
wat verdwalen echt betekent

de platgewalste portiekflat
is nu fundering voor iets nieuws
en waar honderd balkons
hun schaduwen wierpen
is de route vandaag van stoepkrijt

als studenten keerden we hier
bedwelmd vanuit het centrum
dwars door de slaap
van anderen terug

helder was de ochtend nooit
maar we wisten nog net
hoe de nacht was verlengd
op Intratuinstoelen
met merkloze pinten
die we kregen van dolers
uit broeiende oorden

hoe brouw je in godsnaam
een ode aan jou
uit afvalcontainers
verwilderde tuintjes
huisraad op tegels
en blauw in het duister
een zwaailicht of twee

je bent geweken voor een wijk
die je toedekt met de trots
van een eerste groep bewoners

je wordt herinnerd door het dna
dat diep onder de stenen zit
en weet hoe al het lelijke
eruitzag zag aan het
begin van de rit
en we eindigen de hoogmis

we raken slechts de weg kwijt
als achter ons een thuis is

———————–

Stijgende lijn

toen we allen waren gebonden
aan de grond waaruit we ontsprongen
stond een menigte verbaasd
in de schaduw van vooruitgang

een sigaarvorm was verschenen
en we keken naar beneden
naar het weggekaapte licht

slechts een enkeling zei zeppelin
en voorvoelde vaag
een nieuw begin
van een tijdperk in de lucht

oost en west zijn ruime begrippen
voor wie de wereld ziet als stippen
geschakeld in het landschap

alles trekt vanzelf voorbij
in de bus waarmee we rijden
onderweg naar waar we stijgen
tot grote hoogte weg van hier
met achter ons de trouwe lier
die de kabel terug naar huis
eindeloos laat vieren

Voorgedragen in de Gobelin Zaal van Rijksmuseum Twenthe tijdens de opening van de KLM-buslijn op Enschede. Het verhaal van het bezoek van Graf Zeppelin aan Vliegveld Twente is te lezen op achteruitkijkspiegel.nl.

———————–

Zomer in Hogeland

ik zal nooit zo in het nu zijn
als de zwaluwen boven Hogeland
al scherend ontdoen ze de lucht
van haar laatste scherpe kantjes

het ruisen verderop
is van de Zuiderval
die auto’s lokt
en ze loslaat in een ander land

ik denk aan de ree die ik zag
in het weiland bij de Heutinkstraat
hoe ze verwonderd door
seizoenen gaat
en soms vol moed
in een slabed graast

en met het zoemen van bijen
van tuin naar tuin
wordt alles weer aaneengeregen

het eeuwige gelijk
van de natuur
en de tijdelijkheid van daken en
muren, die niet zijn bezweken
onder de bommen

mijn erker is een venster op
verwoesting en wederopbouw
en altijd zal het glas-in-lood
opnieuw de gloed van
zomers vangen

boven de wijk van Java en Timor
stort de zon zich in oranje
de zwaluw wordt een vleermuis
als een boemerang in de nacht

———————–

Folklore

ergens in een herberg
op de gronden richting Lonneker
hoorden gasten de geboorte
van het eerste sterke verhaal

hoewel dit eeuwen is geleden
baart de ochtenddauw nog vaak
een bleek, bevreemdend wezen

witte wieven worden opgeslokt
door wat steen is in de stad
en weker wordt de nuchterheid
met geveltekens in Getfert,
boeddhabeelden in vensters
en een waarzegster voor elke flat

het paasvuur van voorbije jaren
smeult na op hete zomerdagen
en de roep van de midwinterhoorn
klinkt diep door in ons binnenoor

boven het puinveld dat nog rest
van de weggetrokken opera 
vult de nachtlucht met een aria,
wordt een jurk gespind uit gruis,
komt een nieuwe sage thuis

———————–

De kleine lente van De Wonne

In de wintertuin van De Wonne
was een kever binnengedrongen.
Galant gestippeld, goed gelukt,
in het Engels bekend als ladybug.

Als de lente onder de deur kruipt
sluipt ze gepantserd naar buiten
en laaft zich dan met huisgenoten
aan de warmte van het klooster.

En als ze ziet hoe in de toren
een kop met lange lokken loert,
spreidt ze vlug haar polkadots
en treft meneer Rapunzel.

Met zijn zilveren baard als lasso
trekt hij mensen uit hun roes
om de haastige tijd op het plein
wat zachter te doen lijken.

En de aandacht zal herrijzen
voor die stippen op de rug
van de kleine rode stadsbewoner:
onze lentebrengster, ladybug.

———————–

Allen een divisie hoger

voetbal is niet van papier
maar van spieren, zweet en gras
met 11 PK aan rode rossen
van fluitsignaal tot klinkend glas

als voetbal over cijfers gaat
zijn decibel en celsius
– de oeh’s en aah’s en hitte dus –
de meeteenheden vroeg of laat

en als je vraagt ’t spel te plaatsen
in de stad of in een leven
dan is hoger toch de plek
die het antwoord je zal geven

steigerbouwers, frietverkopers
allen een divisie hoger
piloten van de traumaheli
hoger, hoger, hoger

brouwmeesters, klokkenluiders,
brandweerlieden, biologen
de vakken van het alfabet
gaan hoger, hoger, hoger

———————–

Geen zwanenzang, madam

ze krijgen je niet klein, madam
ook ik werd door ’t vuur gegrepen
ik gun je ijle lucht en regen
dit is niet jouw zwanenzang

ik heet dan wel een Grote Kerk
maar jij blinkt uit in grootsheid
vereeuwiging en lof ten spijt
zijn vlammen soms te sterk

de mensen, laat ze bouwen
en gewoon weer van je houden
m’n orgel jankend, klok verlamd
ze krijgen je niet klein, madam

———————–

Wateroverlast

Als het water van maart gezakt is,
blijkt pas hoe verzadigd we zijn.
‘t Sijpelt door de markt en singels,
vindt altijd een reden om dieper
te gaan, tot het vocht opgehoopt
pleinen boller doet staan.

Het kan stormen boven Twente,
maar onze hoofden blijven droog.
De stadswal die in dromen rijst
zal nooit de poorten dichten.
Vlak voor het ontwaken zien we
druipende gezichten.

Water is steeds schappelijk, kiest
z’n routes toch gemakkelijk. In de
war staan we samen om de vijver
van het Volkspark. Met een stok
slaat iemand woedend door de
spiegel die vertroebelt.

Verderop wordt er gegraven in
de lange straat naar Oldenzaal.
Een ander denkt te weten dat ze
een berging maken voor regen;
voor de oorzaakloze zondvloed,
waaraan niemand schuldig is.

———————–

Heldinnen ontwikkeld

Ze stapelt vingervlug gezichten
tot een samenvattend masker.
Verscholen in haar clair-obscur
ligt verstild een heldendicht.

Haar muzen trekt ze uit het
duister. Hun beeltenis geneest,
zuivert lucht in vuile longen,
blust een brand in één seconde.

Nu ontwikkeld en bezongen
komt hun exodus tot rust.
Bewonderaars die dragen
met liefde hun bagage.

Geschreven voor de tentoonstelling ‘Heldinnen’ met foto’s van Tessa Wiegerinck. De tentoonstelling met portretten van Twentse Heldinnen was in maart 2019 in de Bibliotheek Enschede te zien.

———————–

Oostelijk droompaar

Stel je voor: zomaar een paar,
wonend in de Tubantiastraat.
Met hun huis opgeknapt en
een tuin voor wat diepgang

als de kater loom spint op
een zomerse schoot. Zegt zij:
hoe blij ik ook ben niet om-
singeld te zijn, je vraagt je

toch af hoe ver ie kan rijden.
Hun Fiat 500 zegt plechtig
en wijs: ik vervoer je naar
bloesems in aards paradijs.

Geschreven voor een paar uit Enschede dat trouwde in Het Paradijs en op reis naar Japan ging in de bloesemtijd.

———————–

Boulevard of eastern dreams

Eén toren maakt nog geen skyline,
werd laatst achteloos gefluisterd.
Het was nacht. De stad scheen
inderdaad wat plat te zijn.

Een gedaante vluchtte weg van
pas geleegde bussen. Alles wat
gebouwd wordt, las ik, is eerder
al gedroomd. Ik wandelde verder

onder hooggespannen wolken.
Pas op dat je niet valt, klonk het
stiekem uit een steeg. Duizend
gele ogen gingen open aan de

horizon. Een blik gloeide wakker
in de kop van de boulevard.
Ik versteende en werd één met
al dat staal, beton, zijn vezels.

———————–

Momenten in Eanske

Je kan hier bijvoorbeeld geboren worden
op een plek genaamd Walkottelanden
wat toen wellicht klonk als een magisch
moeras, met vuurvliegjes boven
wat sluiers van gas

Je herinnert je een rode bal, een koe die
door de stadsrand brak en gestruikel
over de Duitse grens, ach mens
het zijn slechts eerste stapjes
die geen sporen achterlaten

Het volwassen worden op een campus
is ook iets wat verloren gaat
en vervlogen is de dag waarop
je een stukje binnen singels kocht
alleen de stenen zijn er nog

Jouw momenten in het oosten
verdampen door de droogte
maar keren op de Oude Markt
soms net als je gestolen fiets
terug vanuit het niets

———————–

Indische streken

Dit is een beladen buurt
gevormd toen wij nog heersten
in een onbegrepen verder oosten
waar we straatnaambordjes stalen

Het eiland Java kleeft aan rode stenen
waarlangs een dichter nu nog zoekt
naar een school met oude vriendjes
of een woord dat rijmt op internet

Deze buurt heeft lage huisjes
die bloeiden toen er bommen vielen
en er hier en daar werd aangebeld
Geknakt en weer opnieuw gevoegd
zo gehavend zijn ze prachtig
als een kapper die zijn eerste klant
bij het tellen van de jaren knipt
voor de allerlaatste keer

———————–

Ledeboerpark

Was je erbij toen de mammoetboom groeide?
Niet een klein stukje maar zichtbaar en krakend
De tuinman en de imker waren lang en breed thuis
alleen zij die hielden van nacht bleven achter

Gestoord door het geruis van de Hengelosestraat
grepen rododendrons met hun takken in elkaar
Alleen ‘t gezwoeg van die reus was nog hoorbaar
hij klom uit de aarde met harige bast

Zij die hielden van nacht zaten plots tussen offers
van eenden en eekhoorns en muisstille herten
die knielden met nootjes en korstjes van brood
Bij de poort lieten adelaars niemand naar binnen

———————–

Roombeek

Hier liggen de stenen over littekenweefsel.
In grondgebied vol kruit klimt het groen vanuit een
krater. Van oude ruïnes hebben kavels geen weet.

Omringd door jonge dromen is de beek
opnieuw gaan stromen. In blije hoge gevels
straalt een bitterzoete lach.

Een strakgespannen busbaan brengt toeristen met
een camera. Wat wordt vastgelegd is onverwoestbaar
althans de pixels van het plaatje.