Links

DIE:Dichters in Enschede

Dichters In Enschede hebben in januari 2011 hun krachten gebundeld als DIEdichters. Wat hen bindt is de liefde voor poëzie, die – hoe verschillend ook – gezien, gehoord en gelezen mag worden. Naast individuele activiteiten presenteren zij hun werk in gezamenlijke DIEprojecten. Daarbuiten treden zij op als goedaardig dan wel spraakmakend bijverschijnsel van kunstzinnige en andere gebeurtenissen in Enschede. De stadsdichter is (ere)lid van DIE.

Dichter des Vaderlands

 

Ester Naomi Perquin

Dichter, toneel- en kinderboekenschrijver Ester Naomi Perquin is de nieuwe Dichter des Vaderlands.
“Haar scherpe geest, creatieve persoonlijkheid en grote taalgevoel maken haar tot de ideale Dichter des Vaderlands voor de periode 2017-2019 en de gedroomde opvolger van Driek van Wissen, Gerrit Komrij, Ramsey Nasr en Anne Vegter,’ aldus de jury.

Er werd gezocht naar een dichter die zowel in het poëziecircuit als daarbuiten wordt erkend, die in staat is een breed publiek enthousiast te maken voor poëzie, die communicatief en gedreven is, initiatieven neemt, iemand die makkelijk omgaat met de media en zich thuis voelt op een podium.
Ester Naomi Perquin excelleert evenzeer in ogenschijnlijk lichte observaties als in verhalende poëzie, zoals ze met haar bundel Celinspecties laat zien. De gedichten daarin zijn haar portretten van de gedetineerden met wie ze als gevangenisbewaarder jarenlang werkte.
Op 27 januari, verscheen in de NRC het eerste artikel rondom de nieuwe Dichter des Vaderlands met een uitgebreid portret van Ester Naomi Perquin. Haar gedichten verschijnen maandelijks in de NRC. Haar laatste bundel ‘Meervoudig afwezig,’ werd in 2017 uitgegeven.

 

“er zijn maar weinig hoofden
waarin niet ergens achteraan
een boek ligt opgeslagen
van nijntje met een traan

soms was nijn zelfs het eerste
dat je begreep van een gedicht
twee stippen werden ogen
de taal werd kort en licht

groots is voor klein te maken
een woord, een klare lijn
de wereld in een blik
dag lieve vader nijn”

 

Provinciedichter Overijssel

Dichter Boudewijn Betzema uit Deventer is benoemd tot Dichter bij Overijssel 2015-2017. Hij neemt de pen over van Heleen Bosma, de derde provinciedichter in Overijssel. Betzema gaat in opdracht van de provincie Overijssel tenminste zes gedichten per jaar schrijven.

Over hem en zijn werk schrijft de jury: “Boudewijn is een veelzijdig dichter met veel pijlen op zijn boog. Hij schrijft origineel en gemakkelijk. In zijn gedichten laat hij verschillende stemmingen zien en kan hij vorm bij inhoud kiezen. Daarnaast durft hij onderwerpen aan te snijden en dichtbij te komen. Boudewijn kan over verschillende onderwerpen dichten en dat is wat we zoeken in een Dichter bij Overijssel.”

 

Campusdichter van de Universiteit Twente

 

Ook in januari 2011 werd Egbert van Hattem uit Enschede benoemd tot Campusdichter van de Universiteit Twente. Hij is freelance wetenschapsjournalist en coördinator Wetenschapswinkel Universiteit Twente. In zijn campusgedichten slaat hij een brug tussen wetenschap en individuele ervaringen. Hij doet dit door de ervaringen te beschrijven vanuit technische principes die eraan ten grondslag liggen of die als metafoor voor de ervaring gebruikt kunnen worden.

Vrienden van de Stadsdichter

De volgende personen en instellingen hebben meegewerkt en/of bijgedragen aan de website, de video’s, de mini-posters, de foto’s, etc., waarvoor veel dank:
TVEnschedeFM, Twentsche Courant Tubantia, Gemeente Enschede,  Bert van der Veen, Jet Kruger, Dieuwke van Wijk van Taalbaken.