Over deze site

Deze site draait op WordPress, met het Genesis-framework (versie 1.5) van StudioPress als basis voor een Child-theme dat zo kaal mogelijk is. Het framework heeft een 960-grid.
Software gebruikt voor ontwerp en prototype: Adobe InDesign, MAMP.
Software gebruikt voor codering en inhoud: TextMate, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator.
Gebruikte hardware: Apple Inc.

Ontwerp & realisatie: Bert Vanderveen […]
Met dank aan Frank van Vliet.

Alle rechten op inhoud en vormgeving voorbehouden aan de auteurs. Gehele of gedeeltelijke overname uitsluitend met toestemming van de auteurs.