Gedichten van Dick Schlter

Geld stroomt

Ga je naar je grootje of
blijven de lippen boven water?
Vragen die menigeen zich stelt.
Intussen stroomt het geld op de
tekeningen van Carlijn Kingma
in het Rijksmuseum Twenthe en
over de tongen van raadsleden.
Nadat eerst `t college van B&W
het inkomend nat heeft ingeschat
is in 258 pagina's beschreven
hoe het legen van het reservoir
in 2023 in zijn werk zal gaan. 
Maandag mochten fracties
proberen of er nog wat vocht 
viel te halen voor drinkbekers,
die zij als halfvol beoordeelden.

Kortom, viel er wat te tappen,
te putten of te verleggen? Of
waren de waterlopen `Samen trots
op Enschede' in beton gegoten?
Ja en nee, zoals het wel vaker
poldert in dit waterrijke land. 
In de paragrafen; Inclusief, 
Groen en duurzaam, Aantrekkelijk
en Open Enschede, stroomt ons
de coalitiezegen rijkelijk tegemoet.
We hebben in stad en ommeland
volgend jaar nog veel te goed.
Pas in 2026 zakt die overvloed
naar ver onder Enschedees peil.
Maar tot die tijd klotst het
papieren water geduldig over Gods
akkers en groene raaigrasweiden.

Is het laven van alle dorstigen
nu voor volgend jaar verzekerd? 
Neem bijvoorbeeld die gulle beker
uit de verkiezingen over het
heropenen van zwembad De Brug
in Glanerbrug. Veel inwoners
kleurden na deze beloofde dronk
de cirkel van de betreffende partij.
Maar in de rij van investeringen
staat dit project op de laatste plek.
Toeval? Of loopt er als geitenpad
een stroompje naar dit vergane bad?

9e Stadsdichter van Enschede

Dick Schlter

Dick Schlter