Gedichten van Dick Schlter

Glanerbrug

Hier was ooit een nietsig niks,
heidense leegte, zompige grond
waar schadden werden gestoken.
En een lange mulle kronkel van
de Eschpoort, door 't Glanerveld,
over een bruggetje, langs een galg,
naar 't Koninkrijk Hannover liep.
Tot Van Heek en Van Delden hun
stenen vingers in de hemel staken.
Geharde kerels, kranige vrouwen 
uit Friesland, Drenthe en de Kop
bouwden hier uit het niets wat op.
Een wild dorp op woeste grond
langs een stapvoetse weg, waar je
dit land verlaat. Naar Gronau gaat.

Van bovenaf oogt oud Glanerbrug
als een driekwart broek. In 't midden
een mooie rits: de Gronausestraat.
Oikos hangt als schone zakdoek
uit de Eekmaat/Schipholt-broekspijp.
Rechts de pijp Bentvelt-Bultserve/
Dolphia met de poetsdoek Euregio.
Enschede wil lange pijpen krijgen 
door tussenstukken te stofferen: 
Eschmarke, de Voskamp, Cascade 
en thans De Leuriks. Wanneer
worden de laatste stroken ecozone
uitgestukt, dichtgepropt? Langs die
stapvoetse stoplichtenstraat, waar je
dit land verlaat. Gronau in gaat.

Voorbij is het roetige textieltij,
maar het dorpsboek kreeg nieuwe
wilde pagina's door een neergestorte
meteoriet, drugspanden en stoertjes
bij 't Cruyffcourt en omgeving de Hut.  
De dorpsraad pleit voor een integrale
aanpak terwijl wijkagent Elferink
het Redemptoristenpark, Zwarteweg, 
Kerkstraat en Heldersplein bromsnort.
Intussen is het weer tijd voor warme
chocomelk, de oliebollen van Oonk of
de Glaneroliebol. Feestdagen vieren!
Bruggers doen en laten, het dorp is!
Bij die stapvoetse winkelsliert, waar je
dit land verlaat. Gronau in gaat.

9e Stadsdichter van Enschede

Dick Schlter

Dick Schlter