Gedichten van Dick Schlter

Hoor het koor

In deze grote stad
zijn vele kleine plekken
waar vaak al vele jaren
groepen samenkomen
in een verbondenheid
die meer is dan vertier,
kopje koffie, glaasje bier.
Zij dragen allen bij aan het
veelvormig Enschedese `wij'!

Neem de Hermantap
met zijn Enschede's
Politie Mannenkoor.
De oorlog was een jaar
voorbij, eindelijk vrij.
En na het `Oranje boven'
waren er 13 politiekerels
die met hun stem een andere
boodschap wilden brengen
dan gezag helpen handhaven.
Een mannenkoor werd geboren
dat intussen meer dan 75 jaar
vierstemmig, a capella of
met combo van zich laat horen.

De driewerf jubel om passie
te laten proeven, verbinding
te zoeken, applaus te verdienen
moest  door corona een jaar
worden verschoven.
Hoor het koor, zang opent
harten met een zilveren
sleuteltje, dat ook op
hangsloten past. Of gewoon
even ver weg willen zijn
van de nieuwe tanden
van de tegenspoed.

In deze grote stad
zijn vele kleine plekken
waar vaak al vele jaren
groepen samenkomen
in een verbondenheid
die meer is dan vertier,
kopje koffie, glaasje bier.
Zij dragen allen bij aan het
veelvormig Enschedese `wij'!

9e Stadsdichter van Enschede

Dick Schlter

Dick Schlter