Gedichten van Eva Wijering

Stil

Alles is stil
Zo stil
Niets beweegt
En toch
Alles is in beweging
De blaadjes hangen
Stil aan de boom
En ze ruisen tegelijkertijd
Mee met de wind
Zelfs het licht
Dat zegt niks
Terwijl het
Toch spreekt met zijn warmte
Hier is het gebeurd
Dit is het slagveld
Nu is het druk
Zo druk
En tegelijkertijd stil
Zo stil

Gedicht voor 4 mei.

Eva Wijering

Eva Wijering