Gedichten van Jos Eertink

Katoen

balen geplukt en jaren gebukt
geloofd en toch gebroken

met olie gesmeerd
en pijnlijk geleerd
geloofd en toch gebroken

in Nederland, het oosten
zag ik zwart van rook
en wit van koorts
spon draden om mezelf
aan de aarde te verbinden

wilde in Mississippi
soms de aarde verlaten
schrok innerlijk wit
als de zweep had gemikt
op een kind dat naast me lag

alles voor de volgende vracht
en het was alsof het sneeuwde
binnen in het schip

we hebben samen iets gemaakt
dat is wat we dachten
wij mensen, toch, een groter plan
na lijden plaveien met gelijkheid

nog altijd lig ik wakker 's nachts
lijkbleek uit die trage droom
maar ademend, een open raam
's ochtends vrij om op te staan
en niks wat mijn gezicht beklemt

Achtste stadsdichter van Enschede

Jos Eertink

Jos Eertink