Gedichten van Jos Eertink

Tegengeluid

samenzwering
is de tering van het brein

de conclusie die je trekt
uit het alternatieve feit

de afgezworen titel
die in foute kasten prijkt

en we kijken naar
de vals geaaide
zondebokjes in de wei

bang nu om ze aan te raken
allergisch dat we zijn

bang voor als de huiduitslag
ons binnenste naar buiten keert
en blootlegt dat we eigenlijk
weinig hebben geleerd

en we horen nauwelijks woorden
in de steeds bewegende
tegenwind

let op als iemand fluistert
juist als iemand fluistert
of anders klinkt straks
monotoon
het grommen van de massa
 

Gedicht in het teken van Boekenweek 2020, thema 'Rebellen en dwarsdenkers'.

Achtste stadsdichter van Enschede

Jos Eertink

Jos Eertink