Gedichten van Jos Eertink

Vrije kennis

opa woonde vlak bij de campus
waar kennis vrij
in de bossen ontsprong

kleinkinderen waren
geschikt voor verhalen
die het eigen kroost soms
hadden overgeslagen

hoe hij stiekem de wachtrij
voor de dood had verlaten
als radertje dat los
uit de avondklok raakte

als opgejaagd wild
gevlucht door de velden
over angstzweet en bloed
van tragere helden 

hoe de stroming van de IJssel
de geur van hem waste
en andere sporen
zoals zijn gedachten

zijn wedergeboorte
vond plaats in het oosten
waar vergissingen dwars
door de wolken verrasten

hoe tussen veertig 
en vijfenveertig 
de werkelijkheid niet paste

Achtste stadsdichter van Enschede

Jos Eertink

Jos Eertink