Gedichten van Lidwiene Vermeij

Geen Toekomst Zonder Verleden

Strijklicht uit de schilderijlijst
valt met veel geluid de toekomst toe.
Een nette heer met bombazijnen pak
een vrouw in kostbaar ruisend sitskatoen.
Weten zij van stad en burgers?
Ook in de kleine huizen om de hoek?
De arbeider krom achter het weefgetouw.
Vrouwen spinnend voor een karig maal.

Fotografen van het heden
schieten plaatjes als met het penseel.
Gemeenteraad en B&W
bevolken het stadhuis waar
werklust en ambitie schitteren.
Daar kleuren zij feestelijk
in samenspraak met de stad
Enschede’s toekomstvisie in.

Bij de foto van de Enschedese gemeenteraad in 18de-eeuws kostuum, ter gelegenheid van van de presentatie van de Toekomstvisie 2020. Voordracht tijdens deze presentatie op 24 oktober 2007.

Lidwiene Vermeij

Lidwiene Vermeij