Gedichten van Lidwiene Vermeij

Groots

In Enschede aan de grens
leeft bij velen sterk de wens
groot te worden met elkaar.
Daarvoor ben je samen mens.

Groot was vroeger de textiel,
dat was van Enschede de ziel.
Nu is de stad aan het veranderen
maar altijd draait er nog dat wiel

van de laatste eeuw vooruitgang
Al klinkt er nu een ander gezang
in de vorm van muziek.
Voor de stad van groot belang.

Een muziekcultuur is aan het ontstaan.
waar hopelijk ieder in mee zal gaan
en dat daarbij velen zullen zeggen:
Daar heeft Enschede goed aan gedaan.

Bij vergaderingen over de Toekomstvisie 2020, stadsdeel Noord, 3 april 2007.

Lidwiene Vermeij

Lidwiene Vermeij