Gedichten van Moes Wagenaar

Bevrijdingsdag

en over Marten Wessels, de oppas van Melita

Hij brengt zijn oppaskind naar zwemles
wacht tussen de vrouwen op het meisje achter glas.
Hij weet zich langzaam te bewegen
(zoals de Duitsers hier nu op Bevrijdingsdag?).

Na weken durft de moedigste hem aan te spreken,
geen vader nee, de oppas –
en nee geen vrouw, ik heb een vriend –

Met wat geduld zit er veel rek in vooroordelen
(blijken we toch sterk te lijken op elkaar),
al wil hij zijn bevochten vrijheid ook niet overdrijven:
straks droogt Melita – bijna zeven – zichzelf maar netjes af.

5. Mei 2011
Elk jaar vieren we op 5 mei in heel Nederland Bevrijdingsdag. We staan dan nog even stil bij de vrijheid en vrede van direct na de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij vrijheid en vrede in het algemeen. Hoe vrij zijn mensen in andere landen? En hoe vrij zijn we eigenlijk in ons eigen land, op het moment dat we een beetje afwijken van de norm? In Enschede wordt op 5 mei ook extra aandacht geschonken aan de relatie met Duitsland in de Euregio. De mooiste vrede is namelijk een toestand waarbij er niet alleen ‘geen oorlog’ is, maar waarbij er juist sprake is van een actieve goede verstandhouding. Moes beschrijft hoe we ook als gewone Enschedeër soms worstelen met dit soort thema’s rond vrijheid en actief in vrede samenleven.

Moes Wagenaar

Moes Wagenaar