Gedichten van Moes Wagenaar

Mammacafé

Mammacafé

Voor wie niet weet
wat in haar buik
voor leven zit dat
vragen gaat om luiers,
warmte, melk en haar
een generatie door laat schuiven.

Voor wie niet weet
hoe melk wordt om-
gezet in extra mens
dat gaandeweg
wat minder huilt en
lachend meer en meer ontdekt.

Voor wie graag weten wil en
wel eens anderen wil spreken
glimlachend met slaapgebrek.

 

Februari 2011: Mammacafé Enschede
De stadsdichter is gevraagd om een gedicht te schrijven over het Mammacafé. Het gedicht dat ze hiervoor geschreven heeft gaat in op de doelgroep en het doel van het Mammacafé. Bij de officiële opening op 20 mei heeft ze het gedicht voorgedragen.

Moes Wagenaar

Moes Wagenaar