Gedichten van Moes Wagenaar

Usseler Es 2

en over Lieke Dijkema, student aan de Saxion Hogeschool

Iedereen moet weleens van koers veranderen.

De student: ze stapte over van de universiteit naar het hbo,
om praktischer te werken en te zien waarvoor ze dingen
doet. Ja, ze zit nu echt goed op haar plaats en draagt met
anderen bezield bij aan de stukken in de academieraad.

De wethouder: hij mag van de gemeenteraad niet langer varen
op de neoliberale wind die zomaar miljoenen doet verstuiven.
Nee, ze laten hem toch liever varen op bezield beleid, zodat
de stad straks weer floreert, de es gewoon weer bloeien gaat.

22. Oktober 2012
De gemeenteraad in Enschede moest beslissen over woningbouw, kantoren en bedrijventerreinen, maar het college gaf slecht inzicht hierin. In de zomer is hard gewerkt om helderheid te krijgen en het bleek er sowieso meer dan 60 miljoen verkeerd was geïnvesteerd. Ook in Enschede vierde de vrije markt hoogtij. Tijd om het college tot de orde te roepen met een nieuwe Stedelijke Koers. Zoals je aan Lieke kunt zien kan een weloverwogen koersverandering heel goed uitpakken.

Moes Wagenaar

Moes Wagenaar