Gedichten van Roàn de Jong

3 L.C.H.

een vreselijke ziekte
een ziekte vol verdriet
een ziekte zonder uitleg
en niemand die het ziet
kinderen moeten lijden
zonder een beetje geld
geld voor medicijnen
ik vind dat elk kind telt
een kind aan het lot overlaten
zomaar zonder gevoel
dat kun je zo toch niet laten
daarom hebben wij hier een doel
elk kind verdient een mooi leven
een leven vol met lol
steek allemaal een kaarsje aan
het liefst het roombeek vol
het roombeek helemaal verlicht
verlicht met mooie kaarsjes
want overal één heel klein licht
is samen echt een mooi gezicht

Het gedicht dat Roàn voorlas bij de Candlenight in Roombeek.

Roàn de Jong

Roàn de Jong