Gedichten van Sara Mikula

Herdenking

Enschede is vrij,
het is voorbij.
De koude nachten,
alleen maar wachten.
Bang zijn van de pijn.
Die je zal hebben als je
iemand verliest.
Dat is er nu niet meer.

Op 1 april is het gebeurd.
De oude tijden zijn verscheurd.
De soldaten
die voor ons hebben gestreden
zijn geen bekendheden
maar wel helden
die op slagvelden
hebben gestreden.

De entree van de vrede
is betreden,
lang geleden
vol hardheden.
De strijd is voorbij,
we zijn allemaal vrij.

Junior Stadsdichter van Enschede

Sara Mikula

Sara Mikula