Gedichten van Sara Vegter

Het orkest

Een paar pennenstreken,
over de afgelopen weken.

Strijken en blazen,
tellen en rusten,
opstreek, afstreek,
halve noot, valse noot.

En weer herhalen.

Blazen en strijken,
rusten en tellen,
afstreek, opstreek,
lange noot, eindnoot.

Applaus!!!

Gedicht geschreven voor het Concert Kinderensemble EWO op 21 februari 2016 in de Ontmoetingskerk

Sara Vegter

Sara Vegter