Gedichten van Jos Eertink

Gelderlandstraat

in de buurt waar de provincies
tot straten zijn gekrompen
leerden we terloops
wat verdwalen echt betekent

de platgewalste portiekflat
is nu fundering voor iets nieuws
en waar honderd balkons
hun schaduwen wierpen
is de route vandaag van stoepkrijt

als studenten keerden we hier
bedwelmd vanuit het centrum
dwars door de slaap
van anderen terug

helder was de ochtend nooit
maar we wisten nog net
hoe de nacht was verlengd
op Intratuinstoelen
met merkloze pinten
die we kregen van dolers
uit broeiende oorden

hoe brouw je in godsnaam
een ode aan jou
uit afvalcontainers
verwilderde tuintjes
huisraad op tegels
en blauw in het duister
een zwaailicht of twee

je bent geweken voor een wijk
die je toedekt met de trots
van een eerste groep bewoners

je wordt herinnerd door het dna
dat diep onder de stenen zit
en weet hoe al het lelijke
eruitzag zag aan het
begin van de rit
en we eindigen de hoogmis

we raken slechts de weg kwijt
als achter ons een thuis is

Achtste stadsdichter van Enschede

Jos Eertink

Jos Eertink